Održavanje i servis i računara

Servis računaraKome je namenjena usluga održavanja računara?

Usluga održavanja računara koju pruža Oktion namenjena je pre svega malim i srednjim preduzećima, koja nemaju svoj IT sektor. U takvim preduzećima računari, bez adekvatnog održavanja, postaju sve sporiji i negativno utiču na produktivnost.

 

Vaša oprema – naša briga

Održavanje i servisiranje računara kao paket usluga firme Oktion d.o.o. nudi vam mogućnost da brigu u vezi sa računarima i IT sistemom u potpunosti prepustite nama. Naša ideja polazi od činjenice da je osnivanje IT odeljenja malim i srednjim preduzećima nerentabilno, a da saradnjom sa našom firmom dobijaju IT odeljenje koje se bavi kompletnim sistemom na profesionalan način.

Kontinuirani radni proces

U želji da našim klijentima obezbedimo neprekinut radni proces, u radu akcenat stavljamo na preventivne servisne akcije kojima sprečavamo ili svodimo na minimum mogućnost da do kvara dođe. Ukoliko ipak dođe, tražimo optimalno rešenje koje će minimalno ometati radne procese klijenata.

Jedan poziv za sve probleme

Takođe, u slučaju potrebe i uz vašu saglasnost, istupamo prema trećim licima i kompanijama u rešavanju problema sa internet pristupom, elektronskom poštom, hosting uslugom i slično.

Plansko unapređenje

O opremi koju preuzmemo na održavanje vodimo evidenciju, identifikujemo slabe tačke i „uska grla” sistema i predlažemo rešenja za unapređenje. Naša usluga obuhvata i konsalting pri odabiru opreme i IT usluga.

Tehnička podrška za sve zaposlene

Naša usluga, osim održavanja i servisa, obuhvata i tehničku podršku. Tehnička podrška podrazumeva pružanje pomoći zaposlenima u korišćenju računara i računarske opreme, putem telefona ili interneta.

Veb dizajn

Ukoliko postoji potreba, osim brige o hosting nalogu možemo preuzeti brigu oko vaše internet prezentacije. Ovo uključuje i mogućnost izrade novog sajta ili redizajna i ažuriranja postojećeg.

Ušteda vremena i novca i povećana produktivnost

Ušteda koju vam donosi saradnja sa nama jeste pre svega u vremenu koje više nećete trošiti na IT, već ćete moći neometano da se bavite svojim poslom. U slučaju da se problem javi, nećete vi pozivati razne službe i provajdere, već je dovoljno da problem prijavite nama i sačekate da vas obavestimo o rešenju u najkraćem roku.

Sistemi koje održava Oktion d.o.o. rade bez usporavanja i nestabilnosti, zaposleni imaju punu produktivnost, bez neplanskog praznog hoda.

Na kraju, za naše klijente postoji i direktna ušteda koja se ogleda u činjenici da održavana oprema ima značajno niži procenat kvarova, pa se smanjuje potreba za servisiranjem.